Diensten

Zero Budget Sustainability

 'Wij kunnen zorg dragen voor energie neutrale gebouwen, zowel   gebouwd als nog te bouwen, waarbij tevens de financiering via een groenbank geregeld wordt.  De stichtingskosten, als ook de exploitatiekosten zullen niet toenemen. Via de energieopbrengst wordt de financiering terugbetaald. Op deze manier kunnen bestaande en of nieuw te bouwen gebouwen, bedrijfsterreinen en wijken worden verduurzaamd en wordt de CO2 mileudoelstelling snel geraliseerd.

Gemiddelde scholen Overdekt winkelcentrum Gemeente CO2 neutraal Kantoorgebouw Gemeente 30 % Woonwijk
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Voor juiste weergave .pdf, kunt u bij openen gaan naar -> beeld -> weergave roteren -> met de klok mee.

Meer informatie:

          blad 1           blad 2

Dakinspecties en controles

Wij kunnen de conditie van uw dak vaststellen door een grondige inspectie uit te voeren. Controleren van dakconstructie, isolatie dakbedekking, door- en afvoeren, naadverbindingen en alle overige details. Daarmee krijgt u inzicht over de kwaliteit van uw dak, de te verwachten levensduur, eventueel preventieve reparaties, alsmede de te verwachten kosten. Onze bevindingen zullen in een formele rapportage worden vastgelegd. Op verzoek bieden wij u een meerjaren begroting aan.

Onderhoudscontract

Afhankelijk van de vierkante meters van het dak, zullen de kosten minimaal € 295,00 per dak bedragen.
Het dak wordt geïnspecteerd, alle afvoeren en spuwers worden schoongemaakt en eventueel kleine (noodzakelijke) reparaties zullen worden verricht. Bij de Solar daken wordt de Solar niet schoongemaakt, alleen de stand van de meters wordt opgenomen, waardoor de klant inzage heeft in de jaarlijkse opbrengsten van de Solar installatie.
Na het onderhoud krijgt de klant de rapportage met al onze bevindingen en opbrengsten van het dak.
Indien het een, door ons aangebracht, dak betreft, zal het onderhoud van het eerste jaar gratis zijn.