Evalon® Solar

Deze dakbanen leveren een waterdicht dak en tegelijkertijd stroom. De enige echt duurzame en milieuvriendelijke kunststof dakbedekking die fabrieksmatig geïntegreerd is met Amorfe Silicium lichtreceptoren van Unisolar. Deze flexibele dakbanen met Solar kunnen alle contouren van het dak volgen. De Triple Junction Solar cellen zijn van Amorfe Silicium en zijn in drie kleur lagen opgebouwd, waardoor verschillende golflengten van het licht worden gebruik. Alle kabels zijn onder de dakbanen verwerkt, er wordt een glad en strak dak opgeleverd, dus geen losse draden en kabelgoten op het dak. De stroom wordt gegenereerd door geperste edelstaal (minpool) met een transparante elektrode en een tastnetwerk (pluspool). Het geheel is waterdicht en homogeen verbonden met de dakbedekking en afgedekt met Tefzell (een zusje van Teflon) een vuilafstotende laag. Alwitra heeft als enige patent op dit proces, waardoor geen losse draden of doorvoeren op het dak aanwezig zijn, hetgeen ook geen risico oplevert voor vuilophoping of andere irritaties die de kwaliteit en de levensduur van het dak nadelig beïnvloeden.
Evalon® Solar kan op elke type dak, met minimaal 3 graden afschot of meer aangebracht worden (met minder afschot kan Solyndra® toegepast worden). Het afschot dient ter voorkoming van stilstaand water. Stilstaand water kan als een prisma werken. Dit breekt de lichtstraal waardoor de opbrengst reduceert. Tevens spoelt regen, bij voldoende afschot, de Solar schoon en heeft men geen onderhoud aan de Solar. Het onderhoud volstaat met eenmaal jaarlijks een visuele inspectie en het reinigen van de hemelwaterafvoeren.
Tevens kan Evalon-Solar over bestaande dakbedekking worden toegepast.

Kenmerken Evalon® Solar

Wordt mechanisch bevestigd met speciale schroeven en ringen met een kunststofschacht, waardoor het met belopen niet kan beschadigen. De volgende baan wordt met hete lucht (600°) volgens de föhntechniek op de reeds bevestigde baan thermisch homogeen gelast (zie foto’s).  
Gewicht 4,2 KG per m2
Opbrengst ca. 50 kWh per m2 Solar
21.18 m2 is 1 kWp
Kosten € 225,00 excl. 19% BTW per m2 Evalon-Solar (inclusief Fronius omvormer(s), meters, flatscreen met volgsoftware, aangesloten op het interne, alsook op het externe netwerk van uw stroomleverancier), volledig operationeel.

Blijft beloopbaar voor onderhoud zoals schilderwerk, glazenwassen, etc.
Er zijn geen extra bouwkundige voorzieningen nodig bij bestaande dakconstructies (licht van gewicht).

Afname vanaf 0,5 MW, euro 3,80 per Wp, volledig operationeel, inclusief waterdicht dak.

De Evalon® Solar heeft in 1,8 jaar zijn eigen productie-energie opgewekt.
25 jaar garantie, ook over het vermogen en de geprognosticeerde opbrengst.

             
    Productbrochure                     Demofilm


Oplevering
Bij de oplevering van het dak zal met de klant een laatste inspectie van het dak en instructie voor de apparatuur plaatsvinden.

Een handboek wordt overhandigd, met daarin opgenomen:

Alle aansluitschema’s
Legplan
Instructies
Garantiecertificaat
Adresgegevens van onze servicedienst.

Accessoires

Software voor het centraal en decentraal monitoren van de Solar configuratie met specifieke toepassingen voor grafische weergaven, trendwaarnemingen en monitoren van de opbrengsten en besparing van CO2.
Flatscreens voor display aan bezoekers, met vermelding van opbrengsten per dag/maand/jaar en per het moment en besparing van de CO2 in kg. Deze informatie kan ook via een lichtkrant aan de buitenzijde van het gebouw vermeld worden. Software voor de integratie met een gebouwbeheerssysteem is ook verkrijgbaar.


    Meer informatie

Voordelen:
Altijd een waterdicht dak en stroomopbrengst ( twee oplossingen tegelijkertijd)
Geen onderhoud
Eenvoudig en snel aan te brengen
Een verantwoordelijke opdrachtnemer voor de gehele uitvoering en garanties.
Jaarlijkse dakinspecties (dit is van toepassing voor ieder dak Solar of geen Solar).

Nadelen:
U ziet het niet, maar het werkt wel.
Dak moet minimaal 3 graden afschot hebben.