Eerste grootschalige toepassing Evalon Solar in Nederland

De nieuwe locatie van Wemmers Installatiebedrijf b.v. uit Bleskensgraaf moest een visitekaartje voor het bedrijf worden. Het pand werd uitgerust met een aantal milieuvriendelijke methoden en technieken die de stand ter techniek op dit gebied goed aantonen. Het dak werd uitgevoerd met een dakbedekking die zonne-energie opwekt, de EVALON- Solar. Het was het eerste grote project dat in Nederland met deze dakbedekking werd uitgevoerd.
Het nieuwe pand zal zo compleet mogelijk demonstreren op welke gebieden het installatiebedrijf zoal actief is. Zo heeft men een klimaatsysteem aangelegd die het pand energiezuinig en milieuvriendelijk maken. Het bedrijfspand is voorzien van een comfortsysteem. Dit systeem bestaat o.a. uit een bronpompinstallatie deze installatie vormt het hart van het comfortsysteem. De bronpompinstallatie bestaat uit twee geboorde bronnen, zgn. aquifers welke op een diepte van 100 mtr water ontrekt cq injecteert in een watervoerende zandlaag. Door dit water door een wisselaar te laten stromen wordt de temperatuur van het grondwater overgedragen aan de gebouwinstallatie.Door gebruik te maken van een laagtemperatuur afgifte systeem in de vorm van vloerverwarming cq koeling wordt de bouwmassa op een constante temperatuur gehouden. De luchtbehandelings installatie bestaat uit een gebalanceerd ventilatie systeem welke is voorzien van een kruisstroomwisselaar met bypass regeling. Ook wordt het regenwater opgevangen in een kelder en wordt dit gebruikt voor de spoeling van de toiletten en het wassen van de bedrijfswagens. Op al deze terreinen is het installatiebedrijf ook voor de klanten actief. Om het geheel te vervolmaken, is op het dak een dakbedekking aangelegd, dat zelfs meer energie produceert dan het bedrijf verbruikt: de resterende energie wordt dan ook verkocht aan het energiebedrijf. Het gaat hier om de EVALON-Solar, een kunststof dakbedekking met geïntegreerde PV modules. Het product is al enige jaren leverbaar, en in het buitenland al wijd verspreid. Dit project betekent echter de eerste grootschalige toepassing (ruim 720 m²) van deze dakbedekking in Nederland.

Net als een gewone dakbedekking

De vinding wordt sinds 1999 door de Duitse fabrikant Alwitra geproduceerd en won vorig jaar op de Batimat beurs in Parijs “de Batimat Gold Award for Innovation”. Het gaat hier om een kunststof dakbedekking waarbij silicium PV-modulen in de dakbedekking geïntegreerd zijn. Het productieproces van deze dakbanen wordt door de fabrikant zorgvuldig geheim gehouden. Feit is, dat de kunststof dakbedekking net als een gewone dakbedekking op rollen wordt aangeleverd, in de overlappen mechanisch bevestigd, en de naden door middel van hete lucht worden gelast. Het resultaat is een dak dat net zo waterdicht is als een gewoon dak, maar tegelijk zonne-energie genereert. De dakbedekking vergt hetzelfde onderhoud als een normale dakbedekking en is normaal beloopbaar (vanzelfsprekend is het, net als bij andere dakbedekkingen, niet raadzaam met hoge hakken over deze dakbedekking te lopen) .

Een medewerker van de producent vertelt: ‘Een aantal aandachtspunten moet wel in acht worden genomen om de opbrengst te optimaliseren. Schaduwval moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dus bij opstaande dakranden moet bijvoorbeeld altijd een aantal meter afstand worden gehouden. Ook in verband met de windbelasting moet een afstand van minimaal 2,0 m van de dakrand (stormzone) in acht worden genomen. Verder is het niet de bedoeling dat er water op het dak, en dan met name op de PV modules, blijft staan. Dat is nooit goed voor een dak, maar met een dakbedekking met PV-modules luistert het extra nauw. Water werkt immers als een prisma en breekt de lichtval, wat ten koste gaat van de opbrengst. Daarom moet een dak waar deze dakbedekking wordt toegepast op minimaal een afschot van 3° liggen. Het is dan ook, net als op ieder dak, belangrijk dat regelmatig (eens per jaar) inspectie en onderhoud wordt uitgevoerd.’

De PV modules zijn gekoppeld aan omvormers die de energie op netspanning brengen. Er zijn verschillende systemen om de bedrading naar de omvormers te leiden; bij het pand van Wemmers wordt deze onder het dakbeschot via een speciaal aangebrachte goot naar de omvormer geleid. Er zijn vier omvormers verspreid door het pand. Een andere mogelijkheid is de draden gezamenlijk door één doorgang te leiden. In alle gevallen wordt de bedrading goed ingewerkt met isolatiemateriaal om een koudebrug te voorkomen. De dakbedekking is in verschillende kleuren te verkrijgen, Alwitra biedt 20 jaar garantie op de energieopbrengst en de dakbedekking.

Verwerking

Hoewel de applicatie grotendeels overeenkomt met die van een normale dakbedekking, werkt de producent met geselecteerde verwerkers, en blijft men de projecten intensief begeleiden. In Nederland is WeKa Daksystemen uit Giessenburg de importeur en de verwerker. De dakbedekking is door de specialisten van dit bedrijf aangebracht. ‘Het geringe gewicht van de dakbedekking vormt het  voornaamste voordeel ten opzichte van de PV panelen,’ vertelt Dick Groenenberg van WeKa Daksystemen. ‘Hierdoor kan in veel gevallen de onderconstructie lichter blijven. Bij de toepassing van de zonnepanelen moet men altijd nog een waterdicht dak aanbrengen, waarna de panelen ook nog eens op afstand van het dak geplaatst moeten worden (warmteontwikkeling). Als zij b.v. op flats worden toegepast moeten er betonnen voeten met de panelen op het dak worden aangebracht. Het EVALON- Solarsysteem heeft een hoge energieopbrengst. Het stroomverbruik in Duitsland bedraagt bijvoorbeeld ca. 500 miljard kWh per jaar. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van een oppervlak van slechts 110 km² die met dit product bedekt is. In Nederland is er ruim 100 km2 vlak aanwezig, door de toepassing van EVALON- Solar zou dan 2/3 van de energiebehoefte voorzien kunnen worden. Het materiaal is eigenlijk alleen rendabel bij toepassing op de grotere dakvlakken, vanaf 60 m2. De terugverdientijd varieert in deze gevallen tussen de vijf en vijftien jaar.’ Om een goed vlakke ondergrond te verkrijgen, is daarom over de ondergrond een dunne laag (2 cm) XPS isolatie gelegd. Hiermee verkreeg men een strakke ondergrond waar de dakbedekking zonder problemen en mooi strak op kon worden aangebracht.

Subsidies

De dakbedekking wordt pas enkele jaren na de feitelijke introductie voor het eerst toegepast in een grootschalig project. Waarom heeft dit zo lang geduurd? ‘De toepassing van zonne-energie is in Nederland, zeker in vergelijking met het buitenland, weinig populair,’ aldus Groenenberg. ‘Dat komt omdat, in de ons omringende landen er eenvoudige subsidieregels en een hoge vergoeding per teruggeleverde kwh verleend wordt. In Nederland is deze situatie heel wat complexer (1300 subsidie mogelijkheden), waarbij tot een maximum van 40 % van de investering kan worden vergoed. Daarnaast is de terugleververgoeding voor bedrijven per kwh € 0,097 (MEP regeling Overheid), bovenop de vergoeding van het energiebedrijf  van toepassing.
De overheid voert op dit punt geen consistent beleid onlangs werd bekend dat de subsidie op windenergie, die pas sinds vorig jaar van kracht zijn, weer stopzet. Vaak zijn daar miljarden mee gemoeid.  Dit maakt het niet eenvoudig een product voor zonne-energie op de markt te zetten. Dat het financieel niet onaantrekkelijk hoeft te zijn, bewijst het dak van Wemmers Installatiebedrijf. Ondanks lastige subsidietrajecten is belangstelling groot. Het volgende project wordt nu opgestart,  hopelijk volgen er binnenkort nog meer van dit soort projecten.’

‘In Nederland speelt voor bedrijven het milieuvriendelijke imago een veel grotere rol in het buitenland,’ aldus Van Ryckeghem. ‘Ik verwacht dan ook een opleving van de verkoop van systemen voor zonne-energie zodra er ook in Nederland weer gezonde regelingen voor de systemen bestaan.’